Yapısal Onarım ve Güçlendirme

Epoksi Enjeksiyon Yöntemi ile Yapısal Onarım

Deprem, yanlış yükleme, proje veya imalat hatası gibi nedenlerle çatlamış olan betonarme yapı elemanlarında ki, 5mm kadar çatlakların onarımında kullanılan bir tamir yöntemidir. Çatlak yolunda açılan deliklere monte edilen özel dübeller aracılığı ile epoksi enjeksiyon reçinesi, yüksek basınçlı pompalarla enjekte edilir. Epoksi reçinenin çatlak dışına çıkmasını engellemek için çatlak yüzeyide epoksi harç ile önceden kapatılır.

Epoksi Harçlar ile Filiz Ekme ve Ankraj Uygulamaları

Mevcut betonarme sistemle birlikte çalışması öngörülen ve yeni oluşturulacak betonarmenin birbirine bağlanması amacı taşıyan epoksi esaslı reçineler kullanarak eski betona yeni betonun donatılarının ankre edilmesi işlemidir. Makina montajları, tünel kalıp ankrajmanları, ray montajları, şaret ışıklandırma ve korkuluk ankrajmanları, toplantı ve spor salonları koltuk montajları, uzay çatı sistemleri ankrajmanları, ağır işlevli tüm dübellemelerde kimyasal epoksi harçları kullanarak çok yüksek mukavemetler elde edilir.

Karbon Plaka ve Laminasyon Sistemleri ile Betonarme Eleman Güçlendirmesi

Mevcut yapı elemanlarının güçlendirilmesi; onların, esnek yük moment ve kesme kuvveti taşıma güçlerinin artırılmasıdır. Bu işlem genellikle ya betonarme kesitin artırılması, kolona yeni donatılı en kesit eklenmesi ya da kolonun çelik bir kafes içine alınarak betona yandan destek verilerek taşıma gücünün artırılmasıdır.

Yapısal Onarım Harçları ile Betonarme Eleman Onarımları

Yapı elemanında kusurlu ve hasarlı kısımların düzeltilmesi veya yapısal işlevini yerine getiremeyen yapı elemanının yeniden oluşturulması için, özel bileşimli harç ve betonlar kullanılmaktadır.

Onarım ve güçlendirme malzemesi ile eski beton arasındaki uyum; yapısal onarımın ömrü boyunca hacimsel değişiklik ve kimyasal etkilerden oluşacak gerilmelere ve yıpranmaya dayanması için çok önemlidir. Bunun için en uygun malzeme seçilmelidir. Onarım malzemesinde oluşabilcek rötreyi dengelemek için bazı hallerde genleşen harçların kullanımı söz konusu olmaktadır.